NOWOŚĆ: Tłumaczenia załatwisz zdalnie!

  • Biuro Śródmieście,

  • ul. Czerniakowska 159 lok.61

  • Biuro Wilanów

  • ul.Vogla 28 lok. 04

Profesjonalne

Tłumaczenia symultaniczne

Odbywa się w dźwiękoszczelnej kabinie, w zespole co najmniej dwóch tłumaczy. Prelegent na sali mówi do mikrofonu, a tłumacz słuchając przemówienia przez słuchawki, niemal jednocześnie je tłumaczy. Przetłumaczona wypowiedź trafia przez słuchawki do osób słuchających wystąpienia. Proces tłumaczenia symultanicznego jest bardzo trudny i wyczerpujący, dlatego też tłumacze muszą pracować parami i zmieniać się np. co 30 minut. Podczas tłumaczenia symultanicznego często nie można przewidzieć na jakiej bazie słów będzie pracował mówca, bywają przypadki gdzie należy błyskawicznie reagować, dobrać odpowiedna sens słów i odnaleźć się wśród skomplikowanych konstrukcji gramatycznych. Obowiązkowa jest bardzo dobra znajomość obu języków.

Cena za blok 4h wynosi od 600 zł./netto
( minimalna liczba tłumaczy w przypadku bloku to dwóch tłumaczy)

tłumaczenia symultaniczne